20
Th2
Thuật Ngữ Xuất Nhập Khẩu
Category:

Để hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn về ngành xuất nhập khẩu . Dương Minh Logistics chia sẻ các thuật ngữ hay dùng trong ngành xuất nhập khẩu. Bill of lading: Vận đơn…