Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Posted by Duong Minh
Category:

Xin giấy phép nhập khẩu là một trong những việc phải làm, nếu mặt hàng bạn muốn nhập khẩu thuộc diện phải có giấy phép để sản phẩm được tự do lưu hành trên thị trường tại Việt Nam.

TIẾN HÀNH THỦ TỤC XIN PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM:

  •  Trước khi nhập khẩu sản phẩm bạn cần phải công bố sản phẩm tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền ở Việt Nam.
  • Tiến hành làm thủ tục nhập khẩu tại Cơ quan hải quan. Trong khâu làm thủ tục này, tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm phải trình với cơ quan hải quan phiếu công bố sản phẩm đã được Cục quản lý sản phẩm cấp phiếu tiếp nhận còn thời. Thời hạn phiếu công bố sản phẩm nhập khẩu là 05 kể từ ngày được cấp phiếu tiếp nhận. hạn (nếu sản phẩm bắt buộc phải công bố sản phẩm)
  • Sau khi đã làm xong thủ tục nhập khẩu tại Hải quan, tổ chức hoặc cá nhân nhập khẩu có thể tự do lưu thông sản phẩm nhập khẩu trên thị trường.

Khi bạn cần xin giấy phép nhập khẩu liên hệ Dương Minh Logistics  (08) 625 99 427 – (08) 381 20 978 để nhận được tư vấn trực tiếp.

MỘT SỐ LOẠI SẢN PHẨM NHẬP KHẨU KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ SẢN PHẨM:

  • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm để nghiên cứu, kiểm nghiệm.
  • Tổ chức, cá nhân nhận sản phẩm là quà biếu, quà tặng làm thủ tục nhập khẩu tại Cơ quan hải quan theo quy định. Tổng trị giá mỗi lần nhận không vượt quá định mức hàng hóa được miễn thuế theo quy định hiện hành thì không phải Công bố sản phẩm nhập khẩu.
  • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm để trưng bày tại Hội chợ, triển lãm và các trường hợp tạm nhập tái xuất khác phải làm thủ tục xin giấy phép tạm nhập tái xuất.