20
Th2
Thuật Ngữ Xuất Nhập Khẩu
Category:

Để hỗ trợ các bạn hiểu rõ hơn về ngành xuất nhập khẩu . Dương Minh Logistics chia sẻ các thuật ngữ hay dùng trong ngành xuất nhập khẩu. Bill of lading: Vận đơn…

20
Th2
Vận tải đường bộ
Vận tải đường bộ là phương thức vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện di chuyển trên bộ như ô tô, xe khách, xe tải, xe bồn, xe fooc, xe container, rơ...